the roses don't mind the stony ground

SHA256:HBAhufQ8JJEq6E82VbpPtS9xjf7Xd+1OCOImQMckjmA

11:08PM up 15 days, 4:39